Rechter oordeelt: geen maximum aan huurverhoging bedrijfspand

Geschreven door Saskia Alberts
3 november 2023

Opnieuw heeft een ondernemer de huurverhoging voor zijn bedrijfspand aan de rechter voorgelegd. De huurder werd begin dit jaar geconfronteerd met een huurverhoging van 14,5%. Volgens hem een onvoorziene omstandigheid. Ook deed de huurder een beroep op de redelijkheid en billijkheid. De kantonrechter in Arnhem maakte korte metten met de argumenten van de huurder (ECLI:NL:RBGEL:2023:5905).

Huurverhoging bedrijfspand in 2022 en 2023

Ik schreef al eerder over de inflatie ontwikkelingen en het effect daarvan op de huurverhoging. Toen naar aanleiding van de eerste uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging in 2022 en 2023. Daar was nog geen duidelijke lijn uit te ontdekken, mede omdat de argumentatie van de rechter rommelde en de rechter in kort geding alleen een voorlopig oordeel kan vellen.

De kantonrechter heeft op 25 oktober 2023 duidelijkheid gebracht met een volledig oordeel. De rechter hecht in die kwestie waarde aan de omstandigheden dat de huurverhoging is gekoppeld aan de CPI, dat het CPI-cijfer een samengesteld en gewogen indexcijfer is en dat partijen voor de CPI hebben gekozen zonder daaraan een maximum te verbinden.

Partijen hebben in de algemene bepalingen juist bepaald dat de waarborgsom meestijgt als de huur met meer dan 10% omhoog gaat. Daarmee hebben zij volgens de rechter geaccepteerd dat forse huurverhogingen erbij horen. Nu ook het Centraal Bureau voor Statistiek heeft aangeraden de CPI te blijven gebruiken, ziet de rechter geen reden om de huurverhoging buiten toepassing te stellen.

Correctie op de huurverhoging in 2024

Het CBS liet eerder dit jaar weten dat haar berekening voor inflatie niet meer klopte. Als gevolg daarvan stegen de huurprijzen meer dan de feitelijke inflatie in Nederland. Om dat de corrigeren, past het CBS sinds juni 2023 een nieuwe berekeningsmethode toe. Van juni 2023 tot en met mei 2024 geldt bovendien een overgangsjaar. In die periode wordt het inflatiecijfer mede beïnvloed door vergelijking van de nieuwe met de oude methode. Daardoor ontstaat bij de eerstvolgende huurverhoging een correctie op de huurprijs. Deze stijgt dan minder hard dan de feitelijke inflatie.

De correctie zal in de meeste gevallen van toepassing zijn op huurverhogingen tussen oktober 2023 en september 2024. Partijen hoeven hiervoor niets extra te doen. Het CBS corrigeert het inflatiecijfer automatisch.

Conclusie

De discussie over huurverhogingen bij bedrijfsruimte is nog niet uitgespeeld. Voorlopig lijkt die discussie echter in het voordeel van de verhuurder uit te vallen. De huurder die dat anders ziet, zal met goede argumenten moeten komen. Ik verwacht vooralsnog dat de rechtspraak zich in deze lijn blijft ontwikkelen. De correctie die het CBS doorvoert kan dan een troost zijn.

Voor verhuurder en huurder is het belang van de indexatieclausule nog maar eens aangestipt. Met een indexatieclausule op maat bepalen jullie onderling welk risico bij wie ligt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een aftopregeling? We denken graag vrijblijvend met je mee over de mogelijkheden.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact