Is de huurverhoging voor mijn bedrijf nog redelijk?

Geschreven door Saskia Alberts
17 november 2023

Rechter oordeelt opnieuw over een huurverhoging van 14,5%

Na de rechter in Gouda en Arnhem, oordeelt ook de kantonrechter in Rotterdam over de huurverhoging bij bedrijfsruimte (ECLI:NL:RBROT:2023:10295). De drie geschillen zijn goed vergelijkbaar: in alle gevallen steeg de huurprijs in januari 2023 met 14,5%. De huurders stellen zich allemaal op het standpunt dat dat percentage te hoog is. Toch geeft iedere rechter een ander oordeel. Is de huurverhoging voor jouw bedrijf nog redelijk?

Wat was het oordeel van de rechters in Gouda en Arnhem?

In Gouda moest de huurverhoging fors omlaag

In de kortgedingprocedure in Gouda oordeelde de rechter dat de huurverhoging van 14,5% onredelijk was. Zij trok die conclusie, omdat het gebruikte indexcijfer (de CPI) niet klopte. Het CBS had immers vastgesteld dat de berekeningsmethode van de CPI sinds de explosieve stijging van de energieprijzen onjuist was. Bij gebruik van een gewijzigde berekeningsmethode zou de huurverhoging een stuk lager uitvallen.

Dat het CBS de gewijzigde berekeningsmethode pas vanaf juni 2023 gebruikt, vond de rechter geen reden om een jaar lang een verkeerd huurverhogingspercentage te hanteren. Partijen moesten met elkaar in overleg. In de huurovereenkomst stond namelijk dat partijen een aangepast indexcijfer zouden hanteren als het CBS de basis van de berekening van de CPI wijzigt. Meer over deze uitspraak? Je leest het in ons artikel Huurverhoging van 14,5% onredelijk, of toch niet?

In Arnhem bleef de huurverhoging in stand

De kantonrechter in Arnhem kwam tot een ander oordeel. Ook zij kwam tot de conclusie dat de berekeningsmethode op het moment van de huurverhoging niet klopte. Deze rechter ging vervolgens mee in het advies van het CBS om de CPI te blijven gebruiken totdat bij een volgende huurverhoging een correctie wordt aangebracht. Partijen hoeven daarvoor niets te doen. Meer over deze uitspraak? Je leest het in ons artikel Rechter oordeelt: geen maximum aan huurverhoging bedrijfspand.

Hoe denken ze er in Rotterdam over?

Het nieuwste oordeel komt van de Rotterdamse rechter. Het vonnis is van 3 november 2023. Ook in Rotterdam neemt de rechter tot uitgangspunt dat de berekeningsmethode voor de huurverhoging onjuist was en dat het CBS die vanaf juni 2023 heeft gewijzigd. Als de nieuwe berekeningsmethode op de huurverhoging van januari 2023 was toegepast, dan had de huurder dat jaar minder huur betaald. Het verschil is ruim € 4.000,-. De hogere huurprijs wordt dus niet gerechtvaardigd door de daadwerkelijke inflatie.

Maar dan loopt de rechter tegen een probleem aan. Zij zou over 2023 de nieuwe berekeningsmethode willen toepassen, maar dan betaalt de huurder vanaf januari 2024 te weinig huur. Het CBS past namelijk ook al een correctie toe. Ik schreef daar in mijn eerdere artikelen al over. Omdat de huurder geen wijziging van het huurverhogingspercentage van 2024 vordert, kan de rechter het percentage van 2023 ook niet bijstellen. Het resultaat is dus dat de huurprijs niet wordt bijgesteld.

Is de huurverhoging voor jouw bedrijf nog redelijk?

Voor huurders die de huurverhoging van eind 2022/begin 2023 willen aanvechten, lijkt er nog één mogelijkheid open te staan: zij kunnen het huurverhogingspercentage van die periode aanvechten, maar moeten zich ook realiseren dat voor de volgende huurverhoging geen correctie meer geldt. Per saldo levert dat over een periode van één jaar een lagere huurprijs op.

Toch is niet gezegd dat deze aanpak per definitie slaagt. In veel algemene bepalingen staat namelijk de volgende (of vergelijkbare) bepaling:

“Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.”

Hieruit kan mogelijk worden afgeleid dat partijen een nieuwe berekeningsmethode pas hoeven te volgen zodra het CBS die methode heeft gewijzigd. Als dat zo is, dan zijn partijen tot juni 2023 nog aan de oude berekeningsmethode gebonden. In de hierboven genoemde zaken betekent dit dat de huurverhoging van 14,5% onverkort van toepassing is.

Blijf op de hoogte

Wil je updates over dit onderwerp of andere onderwerpen ontvangen? Neem dan contact met ons op. We praten je graag en vrijblijvend bij!

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact