Renovatie door woningcorporaties: de rustwoning

Geschreven door Saskia Alberts
20 september 2023

Woningcorporaties spelen in Nederland een belangrijke rol bij het verduurzamen van de woningvoorraad. In de Nationale prestatieafspraken van 2022 is vastgelegd dat woningcorporaties alle huurwoningen met de energielabels EFG vóór 2028 verbeteren. Bij veel woningcorporaties staat renovatie dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Des te meer reden om in te zoomen op verschillende praktische en juridische aspecten van die renovatie. In dit artikel komt het gebruik van de rustwoning bij renovatie aan bod.

Renovatie in bewoonde of onbewoonde staat

Bij ieder renovatieproject vindt de afweging plaats of renovatie gebeurt in bewoonde of onbewoonde staat. Soms kan renovatie plaatsvinden bij mutatie: nadat de ene huurder is vertrokken en voordat de volgende huurder op de stoep staat. Om iedere huurwoning met energielabel EFG op deze wijze te renoveren, is helaas niet erg efficiënt. Bovendien zullen veel huurwoningen niet meer vóór 2028 van huurder wisselen. Vaak vindt renovatie daarom projectmatig plaats. Een wooncomplex, straat of wijk wordt in één keer aangepakt.

Als de woning tijdens de renovatie verhuurd blijft, heeft het meestal de voorkeur dat renovatie in bewoonde staat kan plaatsvinden. Bij een tijdelijke verhuizing van meerdere adressen komt namelijk veel kijken. Ook zal een woningcorporatie zich bij een noodzakelijke verhuizing moeten afvragen of haar huurders een verhuiskostenvergoeding moeten krijgen, of dat zij naar een wisselwoning kunnen.

Indien de renovatie in bewoonde staat kan plaatsvinden, zijn soms extra voorzieningen gewenst om de overlast voor huurders te beperken. In andere gevallen kan renovatie alleen in bewoonde staat plaatsvinden als er extra voorzieningen beschikbaar zijn. De rustwoning is zo’n extra voorziening.

Renovatie en de rustwoning

De rustwoning is een tijdelijke voorziening die huurders in staat stelt om zich overdag – tijdens de werkzaamheden – terug te trekken. De huurder kan in de rustwoning ontkomen aan de hectiek van de renovatie of in de rustwoning werken. Het verschil met de wisselwoning is dat een huurder bij een rustwoning in de avond weer terugkeert naar de eigen huurwoning.

Eén rustwoning is vaak voor meerdere gezinnen beschikbaar. In bijzondere gevallen kan een rustwoning ook aan een individuele huurder worden toegekend. Het gaat dan om persoonlijke omstandigheden van de huurder. Bijvoorbeeld medische omstandigheden of de omstandigheid dat de huurder ZZP’er is die vanuit huis werkt.

Soms is de rustwoning de bepalende factor in beantwoording van de vraag of een renovatievoorstel redelijk is. In andere gevallen voorkomt de rustwoning dat de huurder naar een wisselwoning moet verhuizen of recht heeft op een verhuiskostenvergoeding. Weer in andere gevallen komt de rustwoning (deels) in de plaats van een vergoeding aan de huurder voor overlast.

Een frisse blik op het renovatieproject van jouw organisatie?

Wil je dat een gespecialiseerde advocaat met je meedenkt over de uitdagingen bij de verduurzaming van jullie sociale woningvoorraad? Vooraf of tijdens de uitvoering van een project? Ons huurteam heet je welkom. Je belt of mailt vrijblijvend met onze advocaten Saskia Alberts, Joyce ten Brinke of Kim de Milde, rechtstreeks op hun 06-nummer of naar hun zakelijke e-mailadres.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact