Gemeenten sturen op goed verhuurderschap: heeft u een verhuurvergunning nodig?

Geschreven door Joyce ten Brinke
31 mei 2023

De Wet goed verhuurderschap geeft gemeenten verschillende mogelijkheden om actief te sturen op goed verhuurderschap. Eén daarvan is de mogelijkheid om een verhuurvergunning te verplichten. Wanneer is een verhuurvergunning verplicht? In welke gevallen kan de gemeente een vergunning weigeren? En welke voorwaarden mag een gemeente aan de verhuurvergunning verbinden?

Wanneer is een verhuurvergunning verplicht?

De Wet goed verhuurderschap zelf verplicht niet dat verhuurders over een verhuurvergunning beschikken of dat gemeenten die plicht invoeren. Gemeenten die een vergunningplicht willen invoeren, zullen een verhuurverordening vaststellen. Een vergunningplicht bestaat uitsluitend indien gemeenten dit hebben opgenomen in een verhuurverordening.

Een gemeente kan twee soorten verhuurvergunningen invoeren: een verhuurvergunning voor reguliere verhuur van een bepaalde categorie woonruimte of voor een bepaalde categorie verblijfsruimte voor arbeidsmigranten (waaronder ook expats kunnen vallen). Het eerste type verhuurvergunning geldt alleen voor een aangewezen gebied in de gemeente. Het tweede type verhuurvergunning kan worden ingevoerd voor de hele gemeente. Een gemeente kan beide type verhuurvergunningen invoeren of één type verhuurvergunning verplicht stellen.

Is een verhuurvergunning ook voor lopende huurovereenkomsten verplicht?

Verhuurt u al een woon- of verblijfsruimte en stelt de gemeente voor die woning of verblijfsruimte een verhuurvergunning verplicht? Dan zult u ook voor de lopende huurovereenkomst een verhuurvergunning moeten aanvragen. U krijgt daar minimaal 6 maanden de tijd voor nadat de verordening is ingevoerd. De verhuurverordening van uw gemeente kan bepalen dat u langer de tijd krijgt. Beschikt u na die tijd nog niet over een verhuurvergunning? Dan is het nog langer verhuren van de woon- of verblijfsruimte verboden. Vraag de vergunning dus op tijd aan!

In welke gevallen krijgt u geen verhuurvergunning?

De gemeente mag een verhuurvergunning alleen weigeren om redenen genoemd in de Wet goed verhuurderschap. Een verhuurvergunning wordt bijvoorbeeld geweigerd als in de voorafgaande 8 jaren handhavend tegen de verhuurder is opgetreden, omdat de verhuurder:

  1. in strijd met de regels van goed verhuurderschap of met de zorgplicht uit de Woningwet heeft gehandeld,
  2. zonder huisvestings- of verhuurvergunning heeft verhuurd of in strijd met de aan een verhuurvergunning verbonden voorwaarden heeft gehandeld,
  3. zonder omgevingsvergunning heeft gebouwd of heeft afgeweken van het bestemmingsplan,
  4. een verbod op het zonder vergunning samenvoegen of omzetten van een woon- of verblijfsruimte heeft overtreden of in strijd met de aan die vergunning verbonden voorwaarden heeft gehandeld, of
  5. de voorschriften voor het bouwen, in gebruik nemen, in staat brengen of in stand laten van een woon- of verblijfsruimte heeft overtreden.

Is voor het realiseren van de woon- of verblijfsruimte een omgevingsvergunning voor bouwen of afwijken van het bestemmingsplan vereist, of een vergunning voor het samenvoegen of omzetten van woon- of verblijfsruimte, dan moet die vergunning of de aanvraag voor die vergunning bij de aanvraag voor een verhuurvergunning worden gevoegd. Zonder die stukken wordt de verhuurvergunning ook afgewezen.

Ten slotte kan de gemeente een verhuurvergunning ook weigeren als de verhuurder niet door de Bibob-toets komt of als de woon- of verblijfsruimte op grond van de Wet goed verhuurderschap in beheer is genomen en dat beheer nog niet is beëindigd.

Welke voorwaarden mag de gemeente aan een verhuurvergunning verbinden?

Bij de reguliere verhuur van woonruimte kan de gemeente aan de verhuurvergunning extra voorwaarden verbinden als het gaat om onderhoud van de woning. De gemeente kan verlangen dat de verhuurder een onderhoudsplan opstelt en uitvoert. Ook kan de gemeente in het geval van niet-geliberaliseerde woonruimte (sociale huur) de maximale huurprijs en het maximale huurverhogingspercentage voorschrijven.

Aan de verhuurvergunning voor arbeidsmigranten kan de voorwaarde worden verbonden dat een arbeidsmigrant moet beschikken over een eigen, afsluitbare ruimte. Ook kan worden voorgeschreven welke voorzieningen in de verblijfsruimte aanwezig moeten zijn. Indien de arbeidsmigrant in een woonruimte verblijft, kunnen ook de voorgaande voorwaarden worden opgelegd.

Ten slotte kan de gemeente voorschrijven op welke wijze de verhuurder moet aantonen hoe hij invulling geeft aan de regels van goed verhuurderschap. Dit geldt voor beide type verhuurvergunningen.

Meer weten over de Wet goed verhuurderschap?

Benieuwd naar de algemene regels van goed verhuurderschap? Of wilt u meer weten over de gevolgen van de Wet goed verhuurderschap op uw organisatie als woningcorporatie? Meer over de Wet goed verhuurderschap leest u in onze andere artikelen over dit onderwerp.

En neemt u rechtstreeks contact met ons op? Dan denken wij graag mee over uw vraag.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact