Huurder riskeert afdracht van behaalde winst door illegale onderverhuur

Geschreven door Kim de Milde
26 september 2023

In veel huurovereenkomsten is een verbod op onderverhuur opgenomen. Wanneer een woning toch wordt onderverhuurd, spreken we van illegale onderverhuur. Als de onderverhuurder vervolgens een hoger bedrag aan huur ontvangt van zijn onderhuurder dan het bedrag dat hij zelf aan de hoofdverhuurder betaalt, is er sprake van behaalde winst uit illegale onderverhuur.

Behaalde winst uit illegale onderverhuur terugvorderen

Als een woning illegaal wordt onderverhuurd, kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Ook kan de verhuurder in sommige gevallen schadevergoeding van de huurder vorderen. De hoofdverhuurder moet deze ontbinding en schadevergoeding vorderen bij de rechter.

Om schadevergoeding te vorderen, moet de verhuurder de omvang van de schade aantonen. Soms is de exacte hoogte van de schade niet vast te stellen. In dat geval kan de rechter de schade begroten op het bedrag dat de huurder aan winst uit de illegale onderverhuur heeft behaald.

Voorwaarden terugvorderen behaalde winst

Om de winst te kunnen terugvorderen, gelden een aantal voorwaarden. Ten eerste moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad of wanprestatie van de huurder tegen de verhuurder. Daarnaast moet vaststaan dat de verhuurder schade heeft geleden als gevolg van de illegale onderverhuur. Ook moet de huurder winst hebben gemaakt met de illegale onderverhuur.

Wanneer de verhuurder de winst wil terugvorderen van de huurder, moet de verhuurder dus daadwerkelijk schade hebben geleden.

Berekening behaalde winst

De hoogte van de schadevergoeding kan dus worden vastgesteld op de door de huurder behaalde winst. De winst wordt berekend door de onderhuurprijs te verminderen met de kosten van de huurder. Deze kosten zijn bijvoorbeeld de huur die de hoofdhuurder zelf betaalt en de kosten voor gas, water en licht. Wanneer de hoofdhuurder de woning aldus voor een hoger bedrag onderverhuurt dan het bedrag waarvoor hij zelf de woning huurt, moet hij dit verschil dus terugbetalen aan de verhuurder.

Conclusie

Als een woning zonder toestemming wordt onderverhuurd, riskeert de huurder afdracht van de behaalde winst uit de illegale onderverhuur. Wordt uw woning illegaal onderverhuurd en wilt u een schadevergoeding in de vorm van de behaalde winst vorderen? Neem dan vrijblijvend contact op via kim@liebregtsleistra.nl of 06 – 2356 3751.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact